နည္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား, နည္းပညာ software ႏွင့္ နည္းပညာ blog

လက္ေရြးစင္ သင္ခန္းစာမ်ား ၾကည့္ရန္။

လစဥ္ စုစည္းမႈ: December 2012

Website ေရးနည္း HTML+CSS (အပုိင္း ၆)

မဂၤလာပါ …ဒီတစ္ပုိင္းကေတာ့ website ေရးျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးထားတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုိက္လုပ္တဲ့လူဆုိရင္ေတာ့ အခု သင္ခန္းစာ ၿပီးရင္ website တစ္ခုကုိ ေရးတတ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီ post အခုမွေတြ႕တဲ့လူေတြအတြက္လည္း အရင္သင္ခန္းစာေတြကုိ ျပန္ညႊန္းေပးပါ့မယ္။

အပုိင္း (၁) — Analyzing a website (ဝဘ္ဆုိက္ တစ္ခုကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း)
အပုိင္း (၂) — Coding header of Myanmar Web Designer
အပုိင္း (၃) — Coding main menu of Myanmar Web Designer
အပုိင္း (၄) — Coding footer of Myanmar Web Designer
အပုိင္း (၅) — jQuery slider တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း (Create a jQuery slider)

ဒီေန႔ video ကေတာ့ သုံးပုိင္းရွိပါတယ္၊ သုံးပုိင္း ဆုိလို႔ လန္႔မသြားပါနဲ႔ သုုံးခုေပါင္းမွ ၂၇ မိနစ္ေလာက္ပဲ ရွိတာပါ၊ အဲဒီ video ေတြကေတာ့ –
အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ »