နည္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား, နည္းပညာ software ႏွင့္ နည္းပညာ blog

လက္ေရြးစင္ သင္ခန္းစာမ်ား ၾကည့္ရန္။

Website ေရးနည္း HTML+CSS (အပုိင္း ၄)

မဂၤလာပါ …ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အားလပ္ရက္ ပုိရလို႔ ကၽြန္ေတာ္ footer အတြက္ပါ video record လုပ္ထားလုိက္ပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာက website တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းရဲ႕ အပုိင္း (၄) လုိ႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ က်န္အပုိင္းမ်ားကုိ မဖတ္ဖူးေသးရင္ ဒီသင္ခန္းစာကုိ မေလ့လာခင္ က်န္အပုိင္း သုံးပုိင္းကုိ အရင္ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ က်န္တဲ့အပုိင္းေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

အပုိင္း (၁) — Analyzing a website (ဝဘ္ဆုိက္ တစ္ခုကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း)
အပုိင္း (၂) — Coding header of Myanmar Web Designer
အပုိင္း (၃) — Coding main menu of Myanmar Web Designer

အပုိင္း (၁)၊ (၂)၊ (၃) ကုိ ဖတ္ၿပီးသားလူေတြကေတာ့  အခုသင္ခန္းစာအတြက္ ေအာက္က video ကုိ ၾကည့္ပါ။

3 thoughts on “Website ေရးနည္း HTML+CSS (အပုိင္း ၄)

  1. ဆရာေရ က်ြန္ေနာ္ဘေလာ့ ဘာျဖစ္တာလည္းမသိဘူး ဆုိဒ္ထဲဝင္လုိက္ရင္ ႏွစ္ဆင့္ဝင္ေနရတယ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *