နည္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား, နည္းပညာ software ႏွင့္ နည္းပညာ blog

လက္ေရြးစင္ သင္ခန္းစာမ်ား ၾကည့္ရန္။

Web Design Tutorials က႑

Website ေရးနည္း HTML+CSS (အပုိင္း ၁)

Website ေရးနည္း (ဝဘ္ဆုိက္ တစ္ခုကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း)

Website ေရးနည္း သင္ခန္းစာ အက်ဥ္း

ဒီ post ဟာ website ေရးျခင္းကုိ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လူေတြအတြက္ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ အခု သင္ခန္းစာမွာ website တစ္ခုရဲ႕ တည္ေဆာက္ပုံကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုလူေတြက ဒီသင္ခန္းစာကုိ လုိက္ႏုိင္မလဲ?

အခု သင္ခန္းစာကုိ website တစ္ခုကုိ ျမင္ဖူးတဲ့လူတုိင္း လုိက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ »