Hosting ဝန္ေဆာင္မႈ

Hosting ဝန္ေဆာင္မႈ

အကယ္၍ လူႀကီးမင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံတြင္ ဝဘ္ဆိုက္အပ္မည္ဆိုပါက သီးသန္႔ web hosting ဝယ္ယူရန္ မလိုအပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာင္းခ်ေသာ ဝဘ္ဆိုက္ အထုပ္အပိုးတိုင္းတြင္ hosting ႏွင့္ domain တစ္ပါတည္း ပါရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုက္ကို ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) အျခား ေရးဆြဲသူႏွင့္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုမွသာ hosting သီးသန္႔ ဝယ္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဝဘ္ ဟိုစတင္ဆိုသည္မွာ

အင္တာနက္ေပၚရွိ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ ၎ေဖာ္ျပထားေသာ စာသားမ်ား၊ ပုံမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိုမွီးရန္အတြက္ ေနရာတစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။ ဝဘ္ ဟိုစတင္ (web hosting) ဆိုသည္မွာ ၎ဝဘ္ဆိုက္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား သိုေလွာင္ရန္ အသုံးျပဳေသာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဟာ့ဒစ္ (hard disk) ျဖစ္ပါသည္။

ဝဘ္ဟိုစတင္နဲ႔ ဝဘ္ဆာဗာ (web server) တူပါသလား

အေျခခံအားျဖင့္ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ဖြင့္လိုက္သည့္အခါ ထိုဝဘ္ဆိုက္အတြင္းရွိဖိုင္မ်ားအား ဝဘ္ ဟိုစတင္မွ ဝန္ေဆာင္ (serve) ေပးရသည့္အတြက္ web server ဟုလည္း ရံဖန္ရံခါ ေခၚၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဝဘ္ဟိုစတင္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ကၽြန္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္မွာယူပါ