ဝဘ္ဆုိက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Website ဆုိတာ ဝန္ထမ္းမလုိဘဲ ဝင္ေငြရႏုိင္တဲ့ ဆုိင္ခြဲတစ္ခုပါ

မွန္ပါတယ္! Website ဆုိတာ အင္တာနက္ေပၚမွာဖြင့္လို႔ရတဲ့ ဆုိင္ခြဲတစ္ခုပါ။ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြခန္႔စရာမလိုဘဲ ဝင္ေငြရွာလို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Website တုိင္းေတာ့ မရွာႏုိင္ပါဘူး။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ Website ေကာင္းေတြကသာ ရွာႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ Website ေကာင္းတစ္ခုဆုိတာ -

  • Google မွာ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ရပါမယ္
  • Visitor ေတြကုိ Customer ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ရပါမယ္
  • ေပါ့ပါး၊ ျမန္ဆန္ရပါမယ္

Google မွာ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ရမယ္

Website လိပ္စာနဲ႔ရွာမွ၊ လုပ္ငန္းနာမည္နဲ႔ရွာမွ Google မွာရွာေတြ႕မယ္ဆုိရင္ Customer ရႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာနဲ႔မွရွာလို႔မရရင္ ပုိလုိ႔ေတာင္ဆုိးပါေသးတယ္။

Customer မ်ားမ်ားရဖုိ႔ လူႀကီးမင္းေပးတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ေရာင္းတဲ့ထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ နာမည္ေတြနဲ႔ ရွာလုိက္တဲ့အခါတုိင္းမွာ လူႀကီးမင္းရဲ႕ website က ေပၚေနရပါမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ MWD မွာေတာ့ Website ၿပီးၿပီဆုိတာနဲ႔ Google မွာ နာမည္နဲ႔ရွာရင္ေပၚလာဖုိ႔ကုိ အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ တက္ခ်င္တဲ့အခါမွာေတာ့ အထူး SEO ဝန္ေဆာင္မႈ ကုိ သီးသန္႔အေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

Visitor ေတြကုိ Customer ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ရပါမယ္

Google မွာရွာအလြယ္တကူရွာႏုိင္လုိ႔ visitors ေတြရလာေပမယ့္ အဲဒီ visitor တုိင္းကေတာ့ customer ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ Visitor ကေန customer ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ အနည္းအမ်ားကလဲ website နဲ႔တုိက္ရုိက္ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ MWD က အေတြ႕အႀကဳံရွိ developer ေတြက visitor ေတြကုိ အဆင့္ဆင့္ ေခၚေဆာင္ၿပီး inquiry ရႏုိင္ေျခမ်ားေအာင္ ေရးဆြဲေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းရဲ႕ website မွာ visitor ရွိၿပီး inquiry နည္းေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူႀကီးမင္းရဲ႕ Website ကုိ အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။

ေပါ့ပါး၊ ျမန္ဆန္ရမယ္

ေႏွးေကြးေသာ website က customer ၉၀% ေက်ာ္ကုိ ေမာင္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ visitor ၉၀% ေက်ာ္က ေႏွးေကြးတဲ့ website ေတြကုိေစာင့္ဆုိင္းျခင္း မရွိဘဲထြက္သြားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ website က visitor ေတြကုိ customer အျဖစ္ ေျပာင္းႏုိင္စြမ္းရွိေပမယ့္ website တစ္မ်က္ႏွာေပၚဖုိ႔ အဝုိင္းလည္တာၾကည့္ေနရၿပီဆုိရင္ေတာ့ သဲထဲေရသြန္သလုိျဖစ္ေနမွာပါပဲ။

ေပါ့ပါး၊ ျမန္ဆန္တဲ့ website တစ္ခုကသာ အခ်က္အလက္ေတြ ျမန္ျမန္ျပေပးႏုိင္တဲ့အတြက္၊ customer စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ပုိရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားမွလည္း website ေပၚက အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ပုိဖတ္ျဖစ္မွာမုိ႔လို႔ website inquiry ရႏုိင္ေျခကုိ ျမင့္တက္ေစပါတယ္။

ဒါေတြအားလုံးဟာ Website ကတစ္ဆင့္ ဝင္ေငြရႏုိင္ဖုိ႔ အေရးပါတဲ့အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕သာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ Myanmar Web Designer မွာ အလုပ္အပ္သူတုိင္း ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔၊ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ website နဲ႔ online marketing အေတြ႕အႀကဳံတုိ႔ကုိ အသုံးခ်ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ေရးဆြဲေပးတဲ့ Website တုိင္းမွာ ဒီအခ်က္ေတြကုိ မျဖစ္မေနပါဝင္ေအာင္ ေရးဆြဲေပးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Website ၿပီးသြားတဲ့အခါမွာလည္း Website Quality Control (QC) အခ်က္ ၂၀ ေက်ာ္ နဲ႔ တုိက္ဆုိက္စစ္ေဆးၿပီး website ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ MWD မွာ website အပ္မယ္ဆုိရင္ website အေၾကာင္းမသိေတာင္မွ website ေကာင္းတစ္ခုရဖုိ႔ စိတ္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္း၏ website အသစ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ Website အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အထူးအႀကံေပးခ်က္မ်ား ရယူၿပီး၊ လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ကယ္အေထာက္အကူျဖစ္တဲ့ website တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd. ကုိ အခုပဲ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။ Website ေဈးႏႈန္းမ်ား ကုိလည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။