ဝဘ်ဆိုက် စျေးနှုန်း

ကျနော်တို့ website package များအားလုံးတွင် အောက်ပါ Features များပါဝင်သည်။

  1. 1 Domain
  2. Search Engine Optimization (SEO)
  3. Unlimited Disk Space
  4. Unlimited Bandwidth
  5. Google Location Map
  6. Visitor Statistics Account
  7. Social Integration (Any)

Download ( .pdf ) 1 Page Package Basic Package Hybrid Package Superb Package Earning Package
No. of Pages : 1 page Up to 10 pages Up to 30 pages Unlimited Unlimited
No. of Web Mail : 1 account 3 accounts 5 accounts 8 accounts 8 accounts
CMS Integration : - Add-on
Website Training :  - -
Responsive Design : 
Web Design Customization : - -
Website Optimization : - - -
Enquiry or Contact Form : - Basic Standard Standard Standard
Special SEO : - - - -
Advertise on MWD page : - - -
Free Update Service : 1 time per year 4 times per year 8 times per year 12 times per year 12 times per year
Price (for first year) : 150,000 Ks 395,000 Ks 645,000 Ks 895,000 Ks 1,645,000 Ks
Annual Fee : 95,000 Ks 150,000 Ks 150,000 Ks 95,000 Ks 95,000 Ks

မှတ်ချက်: ဖော်ပြပါ စျေးနှုန်းများသည် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% မပါ၀င်သေးပါ။