နည္းပညာ

ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာမ်ား, နည္းပညာ software ႏွင့္ နည္းပညာ blog

လက္ေရြးစင္ သင္ခန္းစာမ်ား ၾကည့္ရန္။

jQuery Tutorials က႑

jQuery ဆုိတာဘာလဲ – What is jQuery? Explained detail.

jQuery ဆုိတာဘာလဲလို႔ ေမးလာခဲ့ရင္ jQuery ဆုိတာ JavaScript framework တစ္ခုပဲလို႔ ျပန္ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေမးစရာ ထပ္ရွိလာပါတယ္။ JavaScript ဆုိတာဘာလဲ? framework ဆုိတာဘာလဲ? ေပါ့

JavaScript

JavaScript ဆုိတာ website ေတြမွာသုံးတဲ့ programming language တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ JavaScript နဲ႔လုပ္လုိ႔ရတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ Form validate လုပ္လို႔ရမယ္။ Slider ေတြ ေရးလို႔ရမယ္။ ေသးေသးေကြးေကြးကေနစၿပီး အႀကီးႀကီးအထိ JavaScript နဲ႔ ေရးလို႔ရပါတယ္။

From valide ဆုိတာ မသိလို႔ စမ္းၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့

အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ »