မြန်မာ ဝဘ် ဒီဇိုင်နာ (အမ်ဒဗလျူဒီ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ကို ဆက်သွယ်ရန်


ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ

မြန်မာ ဝဘ် ဒီဇိုင်နာ (အမ်ဒဗလျူဒီ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

အမှတ် (၁၆၅)၊ (၃) လွှာ၊ အလုံလမ်းနှင့် ဌာနာလမ်းထောင့်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မြန်မာ MM 11121

၀၉ ၄၃၁ ၃၃၈၄၃, ၀၁ ၂၃၁ ၄၉၆၄

[email protected]

လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများ

ဆက်သွယ်ရန် ပုံစံ

@

အလုပ်ချိန်

စနေ ပိတ်သည်
တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည်